BOGFØRING

Bogføring skal være effektivt

Alle vores løsninger bliver skræddersyet og tilpasset vores kunders behov. I alle tilfælde, vil vi søge at opnå en løsning, som minimerer vores tid til bogføring. Det kan lade sig gøre, fordi nye økonomiprogrammer næsten er begyndt at tænke selv. De er fyldt med kunstig intelligens og da vi er så nysgerrige af natur, har vi sat os for, at vide noget om dette.

Stort set alt vores bilagsbehandling sker elektronisk. Vi sætter systemerne op, så de kan klare meget af vores manuelle arbejde og vi tilpasser dem løbende, i takt med at systemerne bliver bedre.

Regnskabsrapportering
Vores rapportering er ingen standardydelse, for vi har forud aftalt med virksomhedens ledelse, hvilke informationer, som giver værdi. Rapporterne skal være et ledelsesværktøj og derfor skal den viden, som vi leverer, være overskuelig og forståelig.

Økonomiprogrammer
Vi arbejder i flere forskellige programmer, hvoraf kan nævnes: E-conomics, Uniconta og C5 (vores egen licens udfases i løbet af 2018). Vi har også kendskab til en række øvrige økonomisystemer.

De fleste programmer kan opfylde de behov en virksomhed har til udarbejdelse af regnskabsrapporter. Prisen er dog til forskel og derfor bør virksomheden vurdere fremtidig behov, såfremt den står foran en større investering. Vi deltager gerne med råd og vejledning i valg af system.

For nystartede virksomheder med lavt budget til økonomiprogrammer, tilbyder vi en løsning, som tilgodeser de flestes behov til særdeles fordelagtig pris. Vi indkøber nemlig licenser i et antal, som minimerer prisen for den enkelte virksomhed.

 

 

Lüdemann_web_14