BOGFØRING

Med udgangspunkt i kundens eller vores eget økonomisystem, bogfører vi daglige bilag.

Mange af vores kunder foretrækker at vi har online-adgang til økonomisystemet, således at vi i løbet af relativ kort tid kan trække rapporter og andre oplysninger ud. Vi tilbyder også bogføring ude hos vores kunder, hvis det findes mest hensigtsmæssigt.

Regnskabsrapportering
Vi ved at det er vigtigt for alle virksomheder at bogholderiet løbende er opdateret og at regnskabsrapporteringen sker til aftalt tid. Oftest modtager vi bilag minimum en gang månedlig og indenfor relativ kort tid er vi klar med rapportering for det forgangne tid. Dette giver det styringsmæssige bedste redskab for virksomheden, er vores erfaring.

Økonomisystemer
Vi arbejder i flere forskellige økonomisystemer, hvoraf kan nævnes: Navision, C5, e-conomics, Summasummarum, Workbook. Vi har desuden også kendskab til et par øvrige mindre økonomisystemer.

De fleste økonomisystemer kan opfylde de behov en virksomhed har til udarbejdelse af regnskabsrapporter. Prisen er dog til forskel og derfor bør virksomheden vurdere også fremtidig behov, såfremt den står foran en større investering. Vi deltager gerne med råd og vejledning i valg af system.

En virksomhed i vækst bør også vurdere om en leje løsning af økonomiprogram ikke på sigt er det mest lønsomme.

Økonomiprogram
Når vi står for bogføring hos en virksomhed, stiller vi vores økonomiprogram til rådighed uden beregning for virksomheden, så længe dennes behov kan omfattes af en light-økonomiløsning i C5.

Det gælder for en stor del af de virksomheder, vi har som kunder men betyder også, at en nystartet virksomhed, der har valgt at benytte Lüdemann Administration til den daglige bogføring således ikke behøver at tænke på investering i økonomisystem fra dag 1.

Lüdemann_web_14