Vi sætter kunden i centrum

Vi har ingen standardløsninger, men tager udgangspunkt i virksomhedens behov.

Vi tager vores arbejde seriøst. Vi ved, hvor vigtigt det er at kunne overlade bogholderiet til kompetente folk og dermed kunne sove roligt om natten.

Der indføres hele tiden nye regler, forordninger og vejledninger, hvilket vi løbende holder os ajour med gennem kurser og andet fagligt materiale.

Kort sagt følger vi med i lovgivningen på det regnskabsmæssige område.

“Vi synes, det er spild, hvis man kun får lavet et budget til ære for banken. Budgetter skal anvendes aktivt i økonomistyringen, før de har værdi . Det kan vi hjælpe med.”
Bente Lüdemann - Direktør, Lüdemann

Med Lüdemann ved hånden, behøver en virksomhed ikke at have folk ansat med særlig regnskabsmæssig indsigt.

Vi har alle en solid regnskabsmæssig baggrund og er derfor i stand til at løse opgaver på alle niveauer. Vi kan påtage os alt fra simple administrative opgaver til overordnet økonomistyring.
Herved får virksomheden frigjort tid til at varetage de områder, som de er bedst til og ikke mindst, tid til at fokusere på salget.

Din fordel ved at bruge os, er at du får et troværdigt billede af den økonomiske situation. Du får et ledelsesværktøj, som sætter dig i stand til at handle i tide og træffe beslutninger på et oplyst grundlag.

Vi kan spare dig for unødige omkostninger og ærgrelser. Vi kan optimere din likviditet ved at få dine udeståender fordringer inddrevet og sikre at du udnytter kontantrabatter hos dine leverandører.

Bogholderi kan være tidskrævende, især hvis man ikke har erfaring med det. Det er derfor billigere end mange forventer, når man overdrager bogholderiet til en rutineret bogholder.

Udbytte for kunden

Som bekendt er viden magt.

Det gælder for alle virksomheder. At drive virksomhed uden at kende virksomhedens lønsomhed er som at drive virksomhed i blinde.

Derfor finder vi det vigtigt at sørge for, virksomheden altid har ajorført bogholderi og jævnligt modtager information om, hvorledes virksomheden kører.

Likviditetsstyring er et uundværligt redskab for mange virksomheder især i disse tider, hvor adgangen til finansiering gennem bankerne er blevet en større udfordring end tidligere.

Vi er altid behjælpelige med at skaffe information og vejlede virksomhederne om den regnskabsmæssige situation.